voor wie?

 

Wie kunnen op de boerderij terecht?

  • Mensen met een verstandelijke beperking.
  • Mensen met een lichamelijke beperking.
  • Mensen met psychische of pyschiatrische problemen,                                 waaronder mensen met een autisme verwante stoornis.
  • Mensen met verslavingsproblematiek.
  • Mensen die tijdelijk uit het arbeidsproces zijn. 

 

Zowel jongeren als ouderen kunnen op Zorgboerderij Paarlberg terecht: de leeftijd van de huidige deelnemersgroep varieert van 17 tot 73 jaar, waarbij het merendeel tussen 20 en 35 jaar is. Deze mensen bieden wij een zinvolle dagbesteding, Ieder werkt naar eigen kunnen en is naar z’n vermogen verantwoordelijk voor zijn werkzaamheden op de boerderij.

 

De activiteiten worden bepaald door het ritme van de seizoenen en dat gene wat de natuur ons brengt. Soms vinden deelnemers rust en ontspanning in individuele bezigheden zoals tekenen, schilderen of andere creatieve activiteiten.